“KENTSEL DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ HAZIRLANMASI EĞİTİMİ” 28 MART PAZAR GÜNÜ GERÇEKLEŞTİ!

Management Plus ve Mekansal Planlama YK Başkanı Ali Kemal ŞAHİNSOY ile birlikte vereceğimiz bu eğitimde katılımcılar, kent bütünü verilerinin analizi yapılmasını, kentsel dönüşüm alanlarının belirlenerek önceliklendirilmesi, belirlenen alanların yasal dayanağının oluşturulması, proje finansmanının belirlenerek kentsel dönüşüm uygulama sürecinin oluşturulması sağlanacaktır. Ayrıca tasarım ilkeleri belirlendikten sonra bir bütün olarak Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesinin hazırlanması tüm yönleriyle katılımcılara aktarılmıştır.

 

stratejiplani

kentsel_donusum