“İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI” 21 Şubat’ dan İtibaren Başlıyor… İstanbul Üniversitesi (SEM) ve Management Plus İşbirliği İle

Değişen ve farklılaşan rekabet ortamı ve yönetim  teknikleri  kurumlarda insan kaynakları yönetimini  daha da stratejik bir unsur haline getirmiştir. Kurum içinde bilgiyi üretebilen ve kullanabilen insan faktörünün rolünün belirlenmesi ve geliştirilmesi insan kaynakları yönetiminin stratejik fonksiyonlarını ortaya koymaktadır. Bireysel ve kurumsal gelişim sürecini sürdürülebilir rekabet avantajına dönüştürmek, insan kaynakları yönetiminin vazgeçilmez önceliği olmuştur. Bu amaçla, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü Kongre Salonunda 21 Şubat 2015 de başlayacak olan “İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı” 4 bölümden oluşmaktadır.

Kurumsal yönetime bakış ve yeni yönetim trendlerini, insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarının stratejik rolünü, işletme yapılanmasındaki yerini, insan gücü planlamasını, iş analizlerini, seçme-yerleştirme süreçlerini, yetkinliklere dayalı mülakat yapılmasını, eğitim planlanmasını, performans yönetimini, iş değerlemesi ve ücret yönetimini ve iş hukuku temel alan, İK sistemlerinin kurulup uygulanmasını sağlamak ve bu konu da katılımcıların yetkinliklerinin arttırılmasını amaçlamaktadır.

“Uygulamalı İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programına” katılan katılımcılar eğitim sonrasında,  insan kaynakları yönetimi departmanının kurulmasında veya yeniden yapılanmasında yer alabileceklerdir. Ayrıca çalışma hayatına katılanlar yeniden bir eğitim gerektirmeden İnsan Kaynakları Yönetimi departmanlarında donanımlı olarak işe başlayabileceklerdir.

mgp

İşbirliği İle

“UYGULAMALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI”

 • SERTİFİKA PROGRAMI BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ  : 21 Şubat 2015 – 11 Nisan 2015
 • SERTİFİKA PROGRAMININ YAPILACAĞI YER : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KONGRE MERKEZİ – EĞİTİM SALONU
 • SERTİFİKA PROGRAMININ KONTENJANI : 30 KİŞİ İLE SINIRLIDIR
 • SERTİFİKA PROGRAMININ GÜNLERİ VE SAATLERİ : Cumartesi – Pazar Günleri / 09.30 – 17.30 Arası  (Toplam 112 Saat -15 Gün)

SERTİFİKA PROGRAMININ AMACI

Değişen ve farklılaşan rekabet ortamı ve yönetim  teknikleri  kurumlarda insan kaynakları yönetimini  stratejik bir unsur haline getirmiştir. Kurum içinde bilgiyi üretebilen ve kullanabilen insan faktörünün rolünün belirlenmesi ve geliştirilmesi insan kaynakları yönetiminin stratejik fonksiyonlarını ortaya koymaktadır. Bireysel ve kurumsal gelişim sürecini sürdürülebilir rekabet avantajına dönüştürmek, insan kaynakları yönetiminin vazgeçilmez önceliği olmuştur.

Yönetim trendleri çerçevesinde oluşturulan ve 3 bölümden oluşan “Uygulamalı İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programı”,  kurumsal yönetime bakış ve yeni yönetim trendlerini, insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarının stratejik rolünü, işletme yapılanmasındaki yerini, insan gücü planlamasını, iş analizlerini, seçme-yerleştirme süreçlerini, yetkinliklere dayalı mülakat yapılmasını, eğitim planlanmasını, performans yönetimini, iş değerlemesi ve ücret yönetimini ve iş hukuku temel alan, İK sistemlerinin kurulup uygulanmasını sağlamak ve bu konu da katılımcıların yetkinliklerinin arttırılmasını amaçlamaktadır.

“Uygulamalı İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programına” katılan katılımcılar eğitim sonrasında,  insan kaynakları yönetimi departmanının kurulmasında veya yeniden yapılanmasında yer alabileceklerdir. Ayrıca çalışma hayatına katılanlar yeniden bir eğitim gerektirmeden İnsan Kaynakları Yönetimi departmanlarında donanımlı olarak işe başlayabileceklerdir.

SERTİFİKA PROGRAMINA KATILIM KOŞULLARI

 • İnsan kaynakları alanında kariyer yapmak isteyenler.
 • İnsan kaynaklarına ilgi duyan ve alanda uzmanlaşmak isteyenler.
 • Personel yöneticiliğinden insan kaynakları yöneticiliğine geçiş yapmak isteyenler.
 • Şirketlerin insan kaynakları bölümünde çalışmış veya çalışan ve yetkinlik bazlı insan kaynakları konusunda gelişim göstermek isteyen İK uzmanı ve yöneticileri.
 • Şirket sahipleri
 • Yöneticiler
 • Yönetici adayları.

SERTİFİKA VE KATILIM BELGESİ ALMA KOŞULLARI

İstanbul Üniversitesi ve Management Plus Danışmanlık ve Eğitim işbirliği ile hazırlanan “Uygulamalı İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programının” katılımcılarına İstanbul Üniversitesi Rektörü ve İ.Ü SEM Müdürü ile Management Plus Genel Müdürünün imzası olacak şekilde Türkçe ve/ veya İngilizce olmak üzere sertifika verilecektir. : Sertifika programına %70 devam ve proje çalışması yapmak.

Sertifika Programının Eğitmenleri :

1-    Prof. Dr. Tekin AKGEYİK – İstanbul Üniversitesi

2-    Doç. Dr. Levent ŞAHİN – İstanbul Üniversitesi

3-    Yrd. Doç. Dr. Gültekin ALTUNTAŞ – İstanbul Üniversitesi

4-    Yrd. Doç. Dr. Hasan ŞENOCAK – İstanbul Üniversitesi

5-    Yrd.Doç. Dr. Güven ORDUN – İstanbul Üniversitesi

6-    Haldun ERSEN – Management Plus

program