Login

[ajax_login]

Yönetim Danışmanlığı Hizmetlerimiz

  • Yeniden Yapılanma Danışmanlığı

* Diagnostik çalışma
* Kurum kültürünün tespiti ve geliştirilmesi
* Organizasyon yapısının geliştirilmesi
* Görev tanımlarının belirlenmesi

  • İnsan Kaynakları Yönetimi Danışmanlığı

* Eleman seçme ve yerleştirme sisteminin kurulması
* Eğitim ve geliştirme sisteminin kurulması
* Performans yönetim sisteminin kurulması
* Ücret yönetim sisteminin kurulması

  • Süreç Yönetimi Sistemi Danışmanlığı

* Mevcut durum analizi, süreç analizi, yönetsel analiz ve iş akış süreçlerinin belirlenmesi
* Ana süreç şemasının dokümante edilmesi
* Süreç kontrol sisteminin kurulması
* Süreç performansı izleme tablolarının geliştirilmesi
* Süreç performansının çalışan performansıyla ilişkilendirilmesi

  • Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlığı (ISO-9001:2015)

* Prosedür, form ve gerekli dokümanların oluşturulması
* Kalite yönetim sistemi iç denetimlerinin yapılması
* Kalite yönetim sistemi belgelendirme sürecine hazırlık çalışmalarının yapılması

  • İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi Danışmanlığı (OHSAS 18001)

* Prosedür, form ve gerekli dokümanların oluşturulması
* İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi iç denetimlerinin yapılması
* İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi belgelendirme sürecine hazırlık çalışmalarının yapılması

  • Çevre Yönetim Sistemi Danışmanlığı (ISO-14001)

* Prosedür, form ve gerekli dokümanların oluşturulması
* Çevre Yönetim yönetim sistemi iç denetimlerinin yapılması
* Çevre Yönetim yönetim sistemi belgelendirme sürecine hazırlık çalışmalarının yapılması

  • Süreçlere Dayalı ERP Geliştirme Danışmanlığı

* Kurulan sistemlerin veriler haline getirilerek, yönetim bilgi raporlarının oluşturulması
* Parametrik ilişkilerin oluşturulması
* Kurulan tüm sistemlerin entegre edilmesi

  • Aile Şirketlerinde Kurumsal Gelişim Danışmanlığı

* Aile anayasasının oluşturulması
* Tüm sistemlerin kurulması, eğitimlerinin verilmesi ve denetimlerinin yapılması

  • Stratejik Yönetim Danışmanlığı

* Swot analizi yöntemi ile kurumsal hedef ve stratejilerin belirlenmesi
* Stratejik yol haritalarının belirlenmesi
* Vizyon, misyon ve değerlerin belirlenmesi