Login

[ajax_login]

* Toplam Kalite ve İnsan Kaynakları Yönetimi İlişkisi – Verimli ve Etkin Olmanın Yolu – Dr. Haldun ERSEN

* Topyekün Mükemmelleşme Sürecinde İnsan Kaynakları ve Kalite – Dr. Haldun ERSEN

* Human Resources and Quality In Overall Excellence Process – Dr. Haldun ERSEN

* Kurumsal Yönetimin Yol Haritası – Dr. Haldun ERSEN

* Dijital Dönüşüm Sürecinde Akıllı Şehir Yönetimi – Dr. Haldun ERSEN

* Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm – Dr. Haldun ERSEN

* Endüstüri 4.0 Aşamasında Süreç Bazlı Entegre ERP Sistemlerinin Kurumsal Performansa Etkisi (Doktara Tezi) – Dr. Haldun ERSEN