Login

[ajax_login]

*  Zaman yönetimi  ve planlama
*  Takımdaşlık felsefesi ve takım çalışmaları
*  Toplantı yönetimi
*  Yönetim becerilerini geliştirme  (Üst düzey ve orta kademe yöneticiler için)
*  Kişisel ve kurumsal iletişim
*  Eğitimcinin eğitimi
*  Lİderlik ve motivasyon
*  Performans yönetim sistemi
*  Telefonda etkili iletişim